Milovať znamená starnúť ruka v ruke

Milovať znamená starnúť ruka v ruke

milova6_640x480

Obec Lubina nezabúda ani na svojich starších občanov. Dôkazom toho bol aj 28. október 2012 – nedeľné popoludnie – venovaný seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.


Pod režijnou taktovkou Ing. Simony Štepanovicovej s „beckovským programom“ pod názvom „Milovať znamená starnúť ruka v ruke“ vystúpili Ing. Katarína Kučerová, Mgr. Anna Machajdíková, Viktória a Laura Drgoncové, Lukáš Trautenberger a Pavol Bako.

Po krátkej prestávke, počas ktorej sa prítomní občerstvili napečenými koláčikmi, zahriali pri teplej kávičke a čaji, pokračoval program divadelným predstavením z dedinského prostredia pod názvom Pani richtárka v podaní divadelného súboru Rozmarín z Bošáce.

Súdiac podľa reakcií prítomných, ich aplauzu, program sa im veľmi páčil. Nejeden z nich pookrial v prítomnosti teplého ľudského slova a nádherných piesní. K celkovej atmosfére určite prispela aj vynovená sála kultúrneho domu, ktorá svojou výzdobou navodila pocit „domova“. Pripraviť takéto popoludnie však nebolo jednoduché, ak zoberiem do úvahy obmedzenosť času, ktorý na prípravu zostával. Je mi preto veľkým potešením, že môžem aj prostredníctvom Lubinčana poďakovať tým, ktorí boli ochotní vo svojom voľnom čase priložiť ruku k dielu.

 

Zvlášť poslancovi Obecného zastupiteľstva v Lubine Ľubomírovi JARÁBKOVI za technické zabezpečenie sály, opravu osvetlenia a všestrannú pomoc aj po skončení programu.

Pani Márii ŠTEPANOVICOVEJ za zhotovenie novej opony a kulís na javisku.

Ing. Kataríne KUČEROVEJ, pani Anne KRÁSNEJ, Ing. Janke DEDÍKOVEJ, pani Eve MACHAJDÍKOVEJ za výzdobu sály.

Pani Janke OSTROVSKEJ a pani Evke JARÁBKOVEJ za kvetinovú výzdobu na pódiu a obsluhu.


Pani Alene Srnánkovej, Inge Rubaninskej a Ľubici Ostrovskej za starostlivosť o členov divadelného súboru.

Poďakovanie patrí aj pani Eve Polakovičovej za upratanie kultúrneho domu a zároveň všetkým tým, ktorí napiekli zákusky a akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizovaní toho spoločenského popoludnia.

 

Celé podujatie vzniklo vďaka ochote a úsiliu viacerých ľudí. Je to dôkaz toho, že aj v dnešnej dobe, kedy sa hovorí o „kríze ľudských vzťahov“, je možné prekonať ľahostajnosť a vykonať niečo nezištne a pre radosť druhých.


Text a foto: Ing. Simona Štepanovicová/Doplnkové foto: Ľubomír Jarábek