Krajské oslavy 68. výročia SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA na vrchu Roh

fotoTrenčiansky samosprávny kraj, Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom, Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Novom Meste nad Váhom, Obec Lubina v spolupráci s mestami a obcami podjavorinského regiónu a Okresnou organizáciou SMER-SD Nové Mesto nad Váhom pripravili dôstojné oslavy 68. výročia SNP na vrchu Roh dňa 26. augusta 2012.

V predvečer osláv sa v amfiteátri uskutočnilo neformálne stretnutie priamych účastníkov SNP, odboja, členov SZPB, organizátorov osláv a občanov venované Mládeži a SNP. Vatru bratstva zapálil minister školstva Dušan Čaplovič, spolu s poslancom NR SR Dušanom Bublavým, ktorú nazval „Lubinská vatra bratstva a slobody.“ Pán minister prítomných milo prekvapil, keď zaspieval svoju obľúbenú pieseň Štúrovcov, Kto za pravdu horí. Pri neformálnych rozhovoroch, pesničkách doprevádzaných harmonikou, občerstvení, pohári vínka a premietaní filmu Vlčie diery, to bol veľmi príjemne strávený večer.

Nedeľné oslavy sa začali položením venca k rodnému domu kpt. Miloša Uhra. Pokračovali slávnostným obedom v Osvetovom dome Dr. Milana Hodžu v Miškech dedinke a o 14 hod. pietnou spomienkou pri pamätníku na vrchu Roh. Za zvukov vojenskej hudby položili vence a poklonili sa pamiatke padlých hrdinov: poslanci NR SR Jaroslav Baška a Dušan Bublavý, za kanceláriu prezidenta SR zastúpení plk. Miroslav Bako, za ozbrojené sily MO plk. Milan Mezovský, za veľvyslanectvo Ruskej federácie radca Alexander Karasev, za veľvyslanectvo Ukrajiny Vitaliy Usatyi, člen Ústrednej rady a predseda OblV SZPB v NMnV Ján Hulínek, členovia OblV TN, PN, NMnV, za TSK Jozef Dorotčín a Dušan Lobotka, starostka mestskej časti Bratislava – Staré mesto Tatiana Rosová, prednostka Obvod. úradu v NMnV Anna Halinárová, primátori a starostovia miest a obcí v podjavorinsko – podbradlianskom kraji. Pietnu spomienku otvoril spevokol Klenotnica (Bzince pod Jav.). Slávnostný príhovor predniesol poslanec NR SR Jaroslav Baška a člen Ústrednej rady a predseda OblV v NMnV Ján Hulínek. Odzneli hymny Českej republiky, Ruskej federácie a Slovenskej republiky s čestnou salvou. Oslavy pokračovali bohatým kultúrnym programom v amfiteátri, ktorým sprevádzala, tak ako aj pri pamätníku, Ing. Katarína Kučerová. Vystúpili v ňom: DH Bučkovanka a folklórna skupina Kasanka z Moravského Lieskového, spevák Dušan Grúň a na záver speváčka Mirka Klimentová z NMnV. Účastníci osláv sa nedali odradiť nepriazňou počasia a prišli v hojnom počte. Organizátorom, účinkujúcim a všetkým zúčastneným patrí poďakovanie. Dokazujú, že odkaz SNP v ich srdciach stále žije. Zostáva veriť, že aj keď rady priamych účastníkov bojov vzhľadom na ich vek rednú, zostane aj naďalej táto dôležitá kapitola slovenských dejín uchovaná pre budúce generácie.

 

„Je našim svätým právom i povinnosťou ctiť si a uchovávať odkaz SNP.“

                                                                     Jaroslav Baška, poslanec NR SR