"ECO" kontajnery na zber textilu, oblečenia, obuvi, hračiek


„ECO“ kontajnery na zber textilu, oblečenia, obuvi, hračiek


Vážení občania,


ak ste doteraz riešili dilemu, čo s obnoseným a nepotrebným šatstvom, ktoré sa vám hromadí v skriniach,

už nemusíte.

Aj do našej obce pribudli dva „ECO“ kontajnery, do ktorých môžete odkladať nielen textil, oblečenie, obuv,

ale aj hračky, pričom sa uprednostňujú hračky plyšové.

Ako ste si mohli všimnúť, uvedené zberné nádoby sa nachádzajú za Obecným úradom vedľa zberných nádob

určených na zber skla

a na Hrnčiarovom vedľa autobusovej zastávky.

 

Touto cestou vás žiadame, aby ste zberné nádoby čo najviac využívali,

nakoľko znížite nielen podiel vami

vyprodukovaného komunálneho odpadu, ale v konečnom

dôsledku môžeme

postupne docieliť zníženie nákladov na jeho zber a likvidáciu.

Zberné nádoby sú obci poskytnuté bezplatne, s nulovými výdavkami

zo strany obce a to na dobu neurčitú.

Frekvencia vyprázdňovania zberných nádob je minimálne

raz za dva týždne.

 

 

08062012034     kontajner_Hrniarov

Zberná nádoba za OcÚ Lubina          Zberná nádoba na Hrnčiarovom