Spomienková slávnosť

_DSC0002Dňa 26. februára 2012 sa o 14,00 hod. konala v neďalekej Cetune spomienková slávnosť pri príležitosti 67. výročia partizánskeho boja. Pietny akt kladenia vencov a kvetov k pomníku padlých partizánov a umučených občanov v Cetune si prišlo uctiť viac ako 200 účastníkov. Žiaľ, na tejto slávnosti nemohol starosta obce Bzince pod Javorinou, p. Ing. Pavel Bahník, privítať žiadneho žijúceho účastníka.

Plk. v.v. František Bím, ktorý ako 18- ročný bol pobočníkom veliteľa oddielu Hurban, kpt. Miloša Uhra, a v súčasnosti žije vo Švajčiarsku, sa nemohol tejto slávnosti zo zdravotných dôvodov zúčastniť. Svojou prítomnosťou si pamiatku uctili poslanci NR SR p. Tatiana Rosová, p. Jaroslav Baška, p. Dušan Bublavý, p. Magdaléna Košútová, ako aj predseda ÚR Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov p. Sečkár, vojenskí pridelenci veľvyslanectva Ruskej federácie, Českej republiky, Poľskej republiky a ostatní hostia. Pán Sečkár predniesol slávnostný príhovor a poslanci NR SR p. Jaroslav Baška a p. Tatiana Rosová vyzdvihli význam partizánskeho hnutia v podjavorinskom kraji. Zároveň vzdali úctu padlým partizánom a umučeným občanom a zdôraznili dôležitosť budovania povedomia u mladej generácie. Po ukončení oficiálnej časti sa prítomní hostia presunuli do neďalekého kultúrneho domu, kde bolo pre nich pripravené občerstvenie.

 

Foto: Vladimír Brezinský