Oslavy SNP na vrchu Roh

SNP-Roh-2011-pozvanky1aDňa 28. augusta 2011 si budeme znova pripomínať povstanie slovenského národa voči útlaku a neslobode, v ktorom mnohí obetovali to najcennejšie, čo mali – svoj život. Pripomeňme si preto ich pamiatku dôstojnými oslavami Slovenského národného povstania, ktoré sa začnú 27. augusta o 18,00 h stretnutím pri vatre bratstva na vrchu Roh neďaleko amfiteátra, kde je pripravený krátky program; a následne budú pokračovať 28. augusta o 14,00 h pietnym aktom kladenia vencov na mohyle Roh a kultúrnym programom v priestoroch amfiteátra.

V mene prípravného výboru Vás všetkých srdečne pozývam a teším sa na Vašu účasť.

Ing. Martin Beňatinský
starosta obce Lubina

SNP-Roh-2011-pozvanky1a