Spomienka na ev.kňaza G. Zocha

Zoch-0013Milí spoluobčania,
dovoľte, aby som Vás v mene obecného úradu Lubina a cirkevného zboru ECAV Lubina pozval na spomienkovú slávnosť na kňaza a národovca Gustáva Zocha, ktorý v našej obci pôsobil v neľahkom období na počiatku 20. storočia. Pri tejto príležitosti bude Kultúrnemu domu v Lubine prinavrátený pôvodný názov Kultúrny dom Gustáva Zocha spojený s malou prehliadkou jeho diela a života, ktorý bohužiaľ skončil príliš skoro. Ing. Martin Beňatinský, starosta obce Lubina.