Oživila sa tradícia FAŠIANGOV …

V piatok 4. marca bolo v dedine veselo. Od ZŠ sa pohol maskovaný sprievod s hudbou. Tradičnými riekankami a piesňami pozdravili rodiny. Za pekné vinše im gazda nastokol na ražeň slaninu, gazdiná dala do košíka vajíčka. Dospelým sa ušiel na zahriatie i kalíšek dobrej slivovice. Fašiangový sprievod ukončili na starej fare, kde ich čakal pán starosta a pani farárka s občerstvením.