66. výročie cetunského boja

12-150x150V nedeľu 27. februára sme si pripomenuli 66. výročie pamätnej cetunskej bitky, v ktorej padol veliteľ partizánskeho oddielu kpt. Miloš Uher, jeho zástupca npor. Anton Jakubík a 16 ďalších partizánov. Spomienkovú slávnosť otvoril starosta Bziniec p.J. Ing. P. Bahník. Príhovor mal člen OV SZPB v NM Ing. Vladimír Repčík a poslanec SNR D. Bublavý. Zúčastnili sa delegácie Ruska, Ukrajiny ČR, Poľska, Rumunska a početné domáce obyvateľstvo.


12
Foto č.1 Vence vďaky niesli zľava: predseda OV SZPB v NM J. Hulínek, poslanec D. Bublavý a delegát kancelárie prezidenta SR..

 

22
Foto č.3 Za obec Lubina sa prišli pokloniť sprava: starosta Ing. M. Beňatinský, zast. starostu Mgr. A. Machadíková a člen výboru MO SZPB E. Janovic