Volby do obecného zastupitelstva

V pondelok 27.12. 2010 v sieni OÚ Lubina zložil svoj sľub novozvolený starosta obce Ing. Martin Beňatinský a osem poslancov. Zástupkyňou starostu sa stala Mgr. Anna Machajdíková, učiteľka na ZŠ Samuela Štúra v Lubine. Starosta Ing. M. Beňatinský vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie, že dôveru svojich voličov nesklame a verí, že spoločnými silami budú budovať obec, ktorá si zaslúži vzhľadom na svoju históriu i postavenie úctu aj obdiv.

Volebný program s ktorým starosta vstupoval do komunálnej politiky a získal 50% dôveru voličov si bude vyžadovať veľa úsilia, vzájomnej dôvery i nezištnej pomoci. Starostovi obce a novozvolenému obecnému zastupiteľstvu prišli blahoželať za cirkev – Mgr. Eva Juríková, zborová farárka a seniorka Považského seniorátu a Ing. Milan Golány, ako dozorca lubinského cirkevného zboru. Dôveru v dobrú spoluprácu vyjadrila za ZŠ riaditeľka Mgr. Erika Vrzalová.
Pri tejto príležitosti patrí sa poďakovať bývalému starostovi obce – Milanovi Ostrovskému, ktorý požíval dôveru občanov po päť volebných období a úspešne viedol obec dve desaťročia. Nebolo to ľahké obdobie. Ale napriek všetkým zložitým politicko-ekonomickým zmenám podarilo sa mu obnoviť v obci jej dávnu demokratickú identitu. Za jeho pôsobenia navštevovali našu Lubinu poprední domáci i zahraniční predstavitelia politického i kultúrneho života, šírili sme dobré meno obce a vstúpili do širokej verejnosti cez publikácie, tlač, múzeum...
Zo starostovského postu odchádza M. Ostrovský so cťou – zanecháva po sebe kus statočnej práce, rozpracované projekty, peniaze v obecnej pokladnici a nezadlženú obec.