Oznam verejnosti 21.11.2018.

Vážení rodičia, ak máte záujem o mikulášske balíčky v rámci akcie usporiadanej obcou Lubina a ZŠ s MŠ Lubina,
nahláste sa prosím na OcÚ Lubina do 30.11.2018 do 13.00 hod.
Cena mikulášskeho balíčka je nasledovná:
Deti, ktoré navštevujú ZŠ s MŠ Lubina majú balíček zdarma.
Deťom s trvalým pobytom v obci Lubina, ktoré nenavštevujú ZŠ, MŠ Lubina môžete balíček objednať  za  2,-€.
Deťom, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci Lubina môžete balíček objednať za 4,-€.