Hrobové miesta - značenie

hrob.miesto_vyzvaV uplynulých dňoch prebehlo na miestnom cintoríne v Lubine značenie hrobových miest. Značenie bolo vykonané nalepením nálepky oranžovej farby s uvedením textu. Nálepkou boli označené tie hrobové miesta, pri ktorých obec neeviduje nájomcu hrobového miesta (asi 90 % prípadov), alebo je nájomca známy, ale na výzvy obce ohľadom nájmu hrobového miesta vôbec nereaguje. V prípade, že ste na svojom hrobovom mieste našli nalepenú predmetnú nálepku, prosíme, aby ste kontaktovali zamestnancov Obecného úradu v Lubine do 31.12.2017. V opačnom prípade bude hrobové miesto v roku 2018 zrušené.