Pojazdný výkup papiera v obci - 9. september 2017

V sobotu 9. septembra 2017 sa v obci uskutoční pojazdný výkup papiera spoločnosťou P&P import, s. r. o. Časy a miesta, na ktorých bude pojazdné vozidlo stáť sú nasledovné:

9,00 - 9,10 Autobusová zastávka – dolný koniec obce

9,15 - 9,30 Obecný úrad Lubina – priestranstvo pred budovou

9,40 - 9,50 Plocha pred bytovkami (obec)

10,00 - 10,05 Hrabové – autobusová zastávka

10,15 - 10,20 Hrnčiarové – priestranstvo pred pohostinstvom

10,30 - 10,35 Podkozince – autobusová zastávka 2. v poradí

10,45 - 10,50 Barina – autobusová zastávka (oproti MiniFarme)

11,00 - 11,05 U Frantov – autobusová zastávka

11,15 - 11,25 Miškech Dedinka – Bistro Tri sestry

11,30 - 11,35 Miškech Dedinka – U Valenčíkov – miesto, kde sú  

                      umiestnené zberné nádoby


Papier je potrebné zviazať do balíkov! Nenosiť v krabici alebo igelitke!


Vykupujú sa nasledovné druhy papiera:

-        Noviny, časopisy, letáky, knihy bez tvrdých obalov, zošity, listy, kancelársky papier, papierové vrecká (v minimálnych množstvách), obálky, letáky, katalógy, plagáty (okrem bilboardových plagátov určených na lepenie), pohľadnice, baliaci papier.

Nevykupuje sa:

-         Kartóny, papierová lepenka, lepenka, papierové krabice = lepenka

 

Za vykúpený papier občan obdrží protihodnotu v podobe toaletných papierov, hygienických výrobkov (vreckovky, utierky, desiatové servítky, krabička kozmetických vreckoviek) alebo doplnkového tovaru (potravinová fólia, JAR, papier na pečenie, klbko špagátu) v závislosti od množstva odovzdaného papiera.


vkup_papiera