Oslavy česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti

velka_javorina_2017

Nedeľa 30. júla 2017 patrila na Veľkej Javorine oslavám česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti. Štvrťstoročnica Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine dokazuje, že spoločná hranica oddeľujúca dva národy je "len pomyslená".

Možno ani sám Jozef Miloslav Hurban netušil, aké pamätné, nadčasové, slová vyslovil: "Tu bratia vždy sa stretať budú, tu vernosť prisahať si budú." Pamätné slová, ktoré za viac ako 170 rokov zazneli z úst nespočetného množstva "obyčajných" ľudí, predstaviteľov spoločenského, politického i kultúrneho života. 
Rovnako toto heslo zaznievalo aj na tohtoročných slávnostiach. Jeho význam umocnili svojou prítomnosťou aj predstavitelia štyroch prihraničných samosprávnych krajov: Trenčianskeho, Trnavského, Zlínskeho a Jihomoravského, za účasti poslancov parlamentov oboch národov, primátorov a starostov prihraničných miest a obcí a, samozrejme, veľkého množstva návštevníkov z Čiech, Moravy a Slovenska.


Oficiálnemu otvoreniu slávností predchádzalo položenie vencov a kytíc k Pamätníku česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti za spevu hymien oboch národov v podaní MPS z Kunovic a Mužskej speváckej skupiny Urban zo Skalice.
Organizáčne sa pod slávnosti podpísal Prípravný výbor javorinských slávností, ktorého predsedníčkou v tomto roku je primátorka mesta Stará Turá Anna Halinárová. Vo svojom príhovore pripomenula históriu vzniku stretávania sa na Veľkej Javorine a vyzdvihla dôležitosť priateľstva, ktoré ak je úprimné, pretrvá a prežije všetky neduhy - tak ako priateľstvo medzi oboma národmi.
Obec Lubina je právom hrdá, že Veľká Javorina patrí do jej katastra. Starosta obce Lubina Ing. Martin Beňatinský pri tejto príležitosti potvrdil, že na tomto kúsku zeme sú ľudia k sebe vľúdnejší a ukazujú celému svetu, ako sa dá rozísť v dobrom a v pokoji.
Hejtman Zlínskeho kraj Jiří Čunek okomentoval slávnosti nasledovne: "Všetky vzťahy medzi ľuďmi, rodinami či národmi, ak sa nepestujú, vädnú. Toto stretnutie patrí k najvýznamnejším medzi Čechmi a Slovákmi - je najväčšie, najznámejšie a má svoju históriu. Úžasné však je, že sami ľudia si na moravsko-slovenskom pomedzí zvyknú organizovať veľa takýchto stretnutí. Najväčšiu radosť mám z toho, že takéto stretnutia ľudia cítia prirodzene a nie sú ničím formálnym." 
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška poďakoval organizátorom za vynaložené úsilie a vysokú úroveň podujatia, zároveň zdôraznil, že medzi prihraničnými krajmi panuje dobrá atmosféra a majú spoločných niekoľko projektov. Hejtman Jihomoravského kraja Bohumil Šimek vyslovil názor, že priateľstvo oboch národov je dlhoročné a trvácne.
Na hlavnom pódiu sa predstavili folklórne a hudobné zoskupenia z oboch republík, slávnosti otvorila Dychová hudba Základnej umeleckej školy vo Veselí nad Moravou. Hymny oboch krajín zaspieval sólista opery SND Ivan Ožvát a bol to nádherný zážitok. Program pokračoval vystúpeniami súborov z oboch strán Veľkej Javoriny. Veľkým ťahákom bolo vystúpenie Ivana Mládka a BANJO BAND. Malé pódium hostilo troch účinkujúcich.
V poradí už XXV. Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov boli ukončené spoločným spievaním na rozlúčku. 
Budúcoročný, v poradí už 26. ročník slávností, by mal byť o niečo veľkolepejší a slávnostnejší - sľubujú organizátori. Budeme si totiž pripomínať 100. výročie vzniku Československej republiky.

Foto: zdroj TSK