2. ročník LUBINSKÁ KOSA

IMGS8662

Šelichto kto móžete nachystajte "Rakušanky a v sobotu hybaj ho ukázat svoje kosecké zručnosti na 2. ročník Lubinskej kosy! A kerí z vás bude friškí, aj dzečo dostane. Tak nesedz doma, račiéj príc, frajjér! P. S.: Hlanní a smanní? Na to zabunni! Aj muziga bude!


A veru, tak aj bolo - kosecké zručnosti predvedené, tie najlepšie aj ocenené, o hlade ani o smäde nikto nezostal a ešte si všetci aj svorne zanôtili.

Minulý rok bolo v obci úspešne započaté jedno krásne podujatie pod názvom "Lubinská kosa". To, čo bolo kedysi pre našich predkov úplnou samozrejmosťou, nemali totiž také technické vymoženosti ako my dnes, nabralo iný - súťažný - rozmer. Súťaž v kosení ručnou kosou bola od svojho začiatku odsúdená na úspech - veď ten lahodný zvuk kosy, vôňa pokosenej trávy, krásne odevy, pestrofarebné kroje, ľudové piesne a ľudia - kosci, nesúťažiaci..., hrdosť na svoj kraj, svoju rodnú dedinku, tradície - to je to, čo je hnacím motorom pri organizácii takéhoto podujatia.


Dejiskom koseckej súťaže sa v sobotu 27. mája 2017 opäť stala lúka U Valenčíkov. Registrácia súťažiacich prebehla pred Osvetovým domom Dr. Milana Hodžu v Miškech Dedinke. Sprievod, ktorý nasledoval po registrácii bol skutočne pastvou pre oči. Nechýbala ani technika - kosy, hrable, vyzdobené kone, vyblýskané traktory Zetor 25... Poniektorí mohli po prvý raz s úžasom obdivovať aj starodávnu rozhrňovačku trávy pána Milana Podolana "poháňanú" jeho tátošmi.

Po úvodných slovách organizátorov - domajších Miroslava Baču, Milana Zemanoviča a starostu obce Lubina Martina Beňatinského, prítomných pozdravil a pravidlá súťaže predstavil Miroslav Ledecký z Drahoviec, ktorý je starejší Slovenského koseckého spolku. Spolok vznikol v obci Pohorelá a je organizátorom koseckých súťaží po celom Slovensku. 

Všetko, čo malo byť povedané bolo a nič nebránilo tomu, aby sa spustil 2. ročník Lubinskej kosy. Súťažilo sa v štyroch kategóriách na presne vymedzených políčkach. Porota v lubinskom zložení: Ľubomír Solovic, Emil Janovic, Ivan Miškovic, Miroslav Potfaj hodnotila nielen rýchlosť kosby, ale aj ako kvalitne bolo políčko pokosené.


V kategórii DETI - kosilo sa políčko o rozmeroch 5x5 metrov - sa zúčastnilo súťaže päť detí s nasledovným výsledkom:
1. Jakub Marcius, 13 rokov (Drahovce), čas - 2:41 min
2. Alica Čurilová, 14 rokov (Drahovce), čas - 3:46 min
3. Jaroslav Rubaninský, 13 rokov (Lubina), čas - 5:15 min


V kategórii ŽENY - kosilo sa políčko o rozmeroch 5x5 metrov - sa zúčastnilo súťaže desať žien s nasledovným výsledkom:
1. Emília Šeligová (Hruštín), čas - 1:25 min
2. Janka Zemanovičová (Lubina), čas - 2:06 min
3. Viera Ledecká (Drahovce), čas - 2:14 min


V kategórii MUŽI DO 60 ROKOV - kosilo sa políčko o rozmeroch 5x10 metrov - sa zúčastnilo súťaže deväťnásť mužov s nasledovným výsledkom:
1. Rudolf Kluchťák (Svätoplukovo), čas - 1:43 min
2. Rastislav Minich (Cigeľ), čas - 1:56 min
3. Mário Marcius (Drahovce), čas - 2:10 min


V kategórii MUŽI NAD 60 ROKOV - kosilo sa políčko o rozmeroch 5x10 metrov - sa zúčastnilo súťaže deväť mužov s nasledovným výsledkom:
1. Ľubomír Košút (Klín), čas - 1:47 min
2. Milan Zemanovič (Lubina), čas - 2:17 min
3. Štefan Mjartan (Cigeľ), čas - 2:22 minSúťaž mala medzinárodný charakter - zúčastnili sa jej totiž aj kosci z Třinca (okr. Frýdek - Místek) a zo Zlína. Slovne súťažou sprevádzal Ján Černák z Cigeľa. 

O hudobnú stránku podjatia sa postrali harmonikári Paľko Bako z Miškech Dedinky a Peter Jarábek z Hrušového. S tematickým pásmom pod názvom "Ako sa kedysi mlácilo zbožie na kopanicách" vystúpili deti z DFs Javorinka Miškech Dedinka. Na harmonike zahrali a do toho aj zaspievali najmenšie deti a to Matúš Chudík z DFs Javorinka Miškech Dedinka a Patrícia Sedlačíková z Brezovej pod Bradlom, ktorá si "strihla" vystúpenie s otcom Patrikom Potfajom (DFS Javorinka Miškech Dedinka), ktorý ju doprevádzal na kontrabase. Ešte jedno dcérsko - otcovské tanečné vystúpenie prítomným dopriali domáci Miroslav a Gabika Bačoví. Pri kosení po celý čas spevácky sprevádzala ženská spevácka skupina Holečka z Prašníka. FS Jablonička z Jablonice sa predstavila s Jánskymi spevmi a záver patril ĽH Poľun zo Starej Turej. Teda, skoro záver.

Úplnou bodkou za 2. ročníkom Lubinskej kosy i bodkou hudobnou bola spoločná pieseň "spevokolu" zloženého z koscov, organizátorov, účinkujúci, divákov, ktorá bola nielen zážitkom speváckym, ale i emocionálnym. A aká to bola pieseň? Pieseň, ktorej text podľa legendy napísal šumiacky vojak bojujúci na ruskom fronte, ktorý bol postrelený a uvedomoval si, že už sa domov pravdepodobne nevráti. Na Kráľovej holi. 
-------------------------------------------------------------------------
Výsledky súťaže sú dostupné aj na: www.kosci.sk


FOTOGALÉRIA