ZBER PAPIERA V OBCI

zberVážení občania a obyvatelia obce, 

tí, ktorí máte papier určený do zberu (noviny, časopisy, knihy, kartón), môžete ho priviezť - pevne zviazaný - do kontajnera, ktorý je pristavený pred vchodom do budovy ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina
(pánovi školníkovi) počas pracovných dní od
7.00 hod. do 15.00 hod. Zber papiera počas dvoch týždňov od 19. apríla 2017.