Pošta v Lubine - oznam

Vedúca pošty v Lubine oznamuje,
že dňa 9. februára 2017 (štvrtok)
bude pošta
z a t v o r e n á.