Mikulášske popoludnie - oznam

Obec Lubina a Základná škola s materskou školou Lubina pripravuje Mikulášske popoludnie, ktoré sa uskutoční v pondelok - 5. decembra 2016 o 16.00 h v Kultúrnom dome G. Zocha  v Lubine.
Pred príchodom Mikuláša s družinou vystúpia s programom deti zo ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina. Pripravené bude občerstvenie pre deti a ďalší program, ako napr. jazda na koči s koňmi a Mikulášom. 
V prípade, ak máte záujem o balíček od Mikuláša pre Vaše dieťa/deti, prosíme, o záväzné nahlásenie na Obecnom úrade v Lubine do 15. novembra 2016 s tým, že úhrada za balíček je 2 Eur/dieťa, t. j. 1/2 hodnoty balíčka. Zvyšnú časť hodnoty balíčka hradí obec Lubina. Uvedné sa vzťahuje na deti s trvalým pobytom v obci, ktoré ale nenavštevujú ZŠ s MŠ v obci. Deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci a rodičia majú záujem o nahlásenie balíčka, si môžu balíček objednať za cenu 4 Eur/dieťa.
Deti do 2 rokov s trvalým pobytom v obci majú balíček bez poplatku - venuje im ho obec.