KRAJSKÉ OSLAVY 72. VÝROČIA SNP NA VRCHU ROH LUBINA 28.8.2016

Krajsk_oslavy_72._vroia_SNP_na_vrchu_Roh_Lubina_plagt_A3V nedeľu 28. augusta 2016 - pred začatím oficiálnej pietnej spomienky kladenia vencov v rámci Krajských osláv 72. výročia SNP na vrchu Roh Lubina, sa v čase o 12.15 h uskutoční položenie venca k domu, v ktorom žil kpt. Miloš Uher. 
Krajské oslavy 72. výročia SNP na vrchu Roh sa začnú o 13.30 h pietnou spomienkou kladenia vencov k pamätníku a pokračovať budú o
14.30 h kultúrnym programom v amfiteátri na vrchu Roh. Následne sa o 19.00 h uskutoční stretnutie generácií pri Vatre priateľstva a bratstva.
Podujatie podporil Trenčiansky samosprávny kraj.