LUBINA v spomienkach


lubinaMilé krajanky, milí krajania,
s radosťou vám chcem oznámiť, že som dokončil spracovanie knihy spomienok o nás, ktorí sme sa v Lubine narodili, žili tu, pracovali, alebo strávili veľa pekných chvíľ. V týchto dňoch je kniha v tlačiť a v najbližšom období bude možné zakúpiť a prečítať si ju. Knihu som dokončil za účinnej pomoci mnohých našich krajanov. Pracoval som na nej takmer 6 rokov. Pri rozhovoroch s vami som si zapisoval vaše spomienky, zapožičiaval vaše rodinné fotografie a postupne ich spracovával do ucelených príbehov, pri ktorých som sa vďaka vám mohol vrátiť do obdobia môjho lubinského detstva a mladosti. Z takýchto podkladov som vytvoril 1000 strán rukopisu. Z technických dôvodov som ho však musel rozdeliť na dve časti. Prvá časť, ktorej som dal názov "Lubina v spomienkach", má 368 strán a je v nej obsiahnutých 1063 fotografií,na ktorých sa môže spoznať skoro každý obyvateľ Lubiny.


Ja som len zbežne napočítal, že na fotografiách je 455 našich žijúcich krajanov. Mnohých starších, už nežijúcich, som na fotografiách nespoznal, nakoľko boli fotografovaní počas ich detstva a mladosti a preto by som ocenil, ak by ste mi ich pomohli identifikovať.
V súčasnom období pracujem na vydaní druhého dielu, kde chcem použiť ďalšie vaše pripomienky a fotografie. Preto vás chcem poprosiť o pomoc a podporu tak, ako ste mi ju poskytovali doteraz.
I keď som knihe venoval veľa času a pozornosti, môžu sa v nej objaviť chyby a nezrovnalosti. Budem rád, ak mi prípadné nedostatky a svoje názory oznámite osobne, alebo na tel. čísle 0908/172 101.

Knihu si môžete zakúpiť nielen u mňa, ale aj u našei spoluobčanov:
- Dušan Struhárik, Lubina č. 135
- Oľga Jamborková, Lubina č. 357
- Božena Srncová, Lubina č. 108.
Cena je taká, akú som predpokladal pred rokom - 30 Eur.

Budem rád, keď si pri čítaní tejto knihy spomeniete na krásne časy našej mladosti. Želám vám, aby vám priniesla toľko radosti ako mne, keď som ju písal. Nech si prostredníctvom tisícky fotografií spomeniete na mnohých našich krajanov, na ich živo a zážitky s nimi. 
Prosím vás, aby ste informáciu o vydaní tejto knihy oznámili aj vašim priateľom, príbuzným a známym, resp. všetkým, ktorí majú kladný vzťah k našej Lubine a máte pocit, že by ich moja kniha mohla zaujať.

doc. Ing. Rudolf Srnánek, CSc.