VÝSLEDKY VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2016 - OBEC LUBINA

voby
V obci Lubina boli pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili dňa 5. marca 2016, vytvorené dva volebné okrsky a to: 

Okrsok I - Lubina a Hrabové
Okrsok II - Hrnčiarové a Miškech DedinkaPočet voličov zapísaných v zozname voličov: 1 179

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 675
Počet platných odovzdaných hlasov spolu: 664
Volebná účasť: 57,25 % 


Nižšie v dokumentoch .pdf sú uvedené počty odovzdaných platných hlasov pre jednotlivé politické strany a hnutia v prehľadnej tabuľkovej forme i v percentuálnom vyjadrení vo forme grafu, zvlášť pre Okrsok I a Okrsok II, ako aj sumár za celú obec. 

pdf_smallVýsledky volieb do NR SR 2016 - Lubina okrsok I a okrsok II
pdf_small Výsledky volieb do NR SR 2016 - Okrsok I - Lubina a Hrabové
pdf_small Výsledky volieb do NR SR 2016 - Okrsok II - Hrnčiarové a Miškech Dedinka