ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU

Dňa 31. marca 2017 budú v obci Lubina rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Do kontajnera je možné ukladať veľkorozmerný odpad ako napr. starý nábytok (najlepšie demontovaný, aby zaberal čo najmenej miesta v kontajneri), matrace, koberce a iné.

Do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich, je zakázané ukladať: nebezpečný odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, žiarovky a žiarivky, oleje), biologický odpad (tráva, konáre, lístie), plasty, papier.


Rozmiestnenie jednotlivých kontajnerov:


Obec
- dolný koniec - autobusová zastávka
- pri potravinách Jednota
- na verejnom priestranstve vedľa Augustína Bezeka 
- pri bytovkách
- za humnami - Jančéch stodola
Hrabové - autobusová zastávka
U Rubaninských
Hrnčiarové - obchod
Miškech Dedinka - Požiarna zbrojnica
U Valenčíkov
Podkozince - pri bývalom obchode
Barina - autobusová zastávka
U Kľačkov - autobusová zastávka

 
   

Pietna spomienka v Cetune aj za účasti predstaviteľov z obce Lubina

DSC_4151V nedeľu 26. februára 2017 pri príležitosti spomienkovej udalosti - 72. výročia Partizánskeho boja v Cetune, kde svoj život položil kpt. Miloš Uher, rodák z Lubiny, položili vence vďaky k pamätníku padlých a umučených za obec Lubina prednostka OcÚ Ing. Simona Štepanovicová a poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Lubine
Mgr. Anna Machajdíková, za Základnú organizáciu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov podpredseda Milan Kopec a člen výboru Emil Janovic.

Ďalšie informácie...
 

Fašiangový pochod dedinou

fasiangy

Obec Lubina a Základná škola s materskou školou S. Štúra Lubina i tento rok zorganizovali Fašiangový pochod dedinou. V piatok 10. februára už od skorých ranných hodín bol školský dvor nezvyčajne rušný - dorábali sa totiž zabíjačkové špeciality, na ktorých počas týždňa usilovne pracovali samotní poslanci OZ, členovia kultúrnej komisie vrátane občanov našej obce, ale i náš pán starosta.

Ďalšie informácie...
 

Keď 2 % majú zmysel

2_Opäť sa blíži termín podania daňového priznania a s ním spojená možnosť poukázať 2 % zo zaplatenej a odvedenej dane za rok 2016. Rozhodnutie, komu 2% poukážeme je na každom z nás, ale malo by byť prirodzené poukázať ich organizáciám, ktoré podporujú činnosť našich detí, mládeže a napomáhajú tak i rozvoju a efektívnejšiemu fungovaniu samosprávy obce Lubina.


 Možnosť poukázať 2 % dane nasledovným organizáciám v obci:

  • Rodičovské združenie pri Základnej škole Samuela Štúra Lubina s MŠ Lubina
  • DHZ Miškech Dedinka
  • OŠK Lubina
  • TJ Lubina kopanice
  • Občianske združenie Holubyho poľný kvet
Ďalšie informácie...
 


Stránka 1 z 66