Fašiangová zabíjačka - 2.2.2018

plagat_2018

 

Oznam - Zdravie v núdzi n. f.

Vážený spoluobčan, 

neinvestičný fond "Zdravie v núdzi n. f." pri NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. sa na Vás obracia s prosbou o poskytnutie 2 % z Vašej ročnej dane pre združenie finančných prostriedkov za účelom nákupu zdravotníckej techniky pre pacientov nášho okresu. 

Získané finančné prostriedky budú použité pri účelovom združovaní finančných prostriedkov na financovanie
NOVOVYBUDOVANEJ JEDNOTKY INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI PRI INTERNOM ODDELENÍ V NEMOCNICI.

Ďalšie informácie...
 

2. Krojový ples - 27.1.2018

2._krojovy_ples_2018

   

Zbierka - pomoc

Dňa 17. decembra 2017 v poobedňajších hodinách došlo k požiaru rodinného domu súpisné číslo 165 rodiny Ľubomíra Jarábka. Požiar poškodil značnú časť poschodia rodinného domu, ktorú v tomto predvianočnom čase, musia s vypätím všetkých síl rekonštruovať. Tak ako v minulosti, pri takýchto nešťastiach v našej obci prosíme o pomoc pre našich spoluobčanov formou finančnej zbierky s podporou obecného úradu Lubina. Akákoľvek i malá pomoc je užitočná a podporí postihnutú rodinu nielen hmotne, no i pocitom, že nie sú sami. Finančné prostriedky môžete zasielať bezhotovostne na číslo účtu vedenom vo VÚB, a. s. SK5002000000002128149559 - vedený na meno Anna Jarábková, prípadne hotovostný dar uložiť na sekretariáte obecného úradu Lubina. Pevne verím, že opäť preukážeme svoje cítenie s postihnutou rodinou tak, ako to vieme pri každom jednom nešťastí. V mene rodiny všetkým darcom ďakujem.

Starosta obce Ing. Martin Beňatinský

 

Úradné hodiny Obecného úradu Lubina počas vianočných sviatkov

Počas vianočných sviatkov
bude mať Obecný úrad v Lubine
upravené úradné hodiny pre verejnosť
nasledovne:
zvoneky

Pondelok 25.12.2017 zatvorené
Utorok  26.12.2017 zatvorené
Streda 27.12.2017 08:00 - 12 .00 h
Štvrtok 28.12.2017 zatvorené
Piatok 29.12.2017 08:00 - 12:00 h
Pondelok 01.01.2018 zatvorené
 


Stránka 1 z 79